Maxtaxa försenas

Maxtaxan och högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen försenas ett halvår.
Den träder nu i kraft senast den första juli nästa år i stället för vid årsskiftet. Det berättade socialminister Lars Engqvist efter socialdemokraternas riksdagsgrupps möte på tisdagen. Överenskommelsen med samarbetspartierna liksom med Kommunförbundet är klar och riksdagen kan fatta beslutet i höst.