EU

Politisk oenighet om barnporr på nätet

2:27 min

Inom EU pågår nu en het debatt om barnpornografi på internet. Många vill att EU:s medlemsländer ska tvingas blockera sidor med barnpornografiskt material, men andra anser att en blockering vore ett hot mot yttrandefriheten.

EU-länderna är på väg att harmonsiera sin lagstiftning om barnpornografi, vilket bland annat kommer att leda till hårdare straff för barnpornografibrott i en rad länder.

Men debatten nu gäller den barnporr som ligger lagrad på servrar och hårddiskar utanför EU:s gränser. Unionens ministerråd vill att EU-länder ska blockera möjligheten att ta sig in på sådana barnporrsidor, och det är viktigt, enligt chefen för Rädda Barnen i Bryssel, Olivia Lind Haldorsson.

– Övergreppet fortsätter så länge det finns förövare som tittar på de här bilderna. Vi har till exempel sett fall där barn utvecklar paranoia, så att de tror att varenda människa som de träffar på gatan kan potentiellt vara en sådan person som har sett de här övergreppen.

Men inom EU-parlamentet finns många ledamöter som anser att en blockering av sådana här internetsidor skulle vara ett hot mot yttrandefriheten.

Folkpartisten Cecilia Wikström sitter med i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, som i dag ska rösta om ett kompromissförslag, enligt vilket medlemsstaterna kan blockera barnpornografiskt material på internet.

– Vi är mycket måna om att i den här texten framhålla att blockering endast får ske när det gäller barnpornografi och ingenting annat, säger Cecilia Wikström. Det har varit ett sätt att ge försäkringar till dem som har levt under kommunistiska diktaturer, där yttrandefriheten verkligen har satts på undantag. Detta gäller inte oliktänkande och inte stridbara politiska förslag eller partier.

Tyskland har tidigare varit mycket tveksamt till möjligheten att blockera åtkomsten till material på internet, och bland annat Rädda Barnen är därför kritiskt mot att EU-parlamentet vill byta ut ett litet ord, och säga att medlemsstaterna KAN blockera sidor med barnpornografi, i stället för att de SKA göra det.

Enligt Olivia Lind Haldorsson behövs ordet ska, eftersom det gör att ett land som inte blockerar barnporrsidor riskerar att dras inför EU:s domstol.

– Om det står att medlemsstaterna kan blockera, så tror inte vi att det kommer att ske någon nämnvärd skillnad, det vill säga att de medlemsstater som inte prioriterar den här frågan eller har resurser för att blockera, de kommer heller inte att vidta de här åtgärderna.