''Riksrätt väntar Wahid''

I Indonesien kommer en majoritet av parlamentet under onsdagen att rösta för att president Abdurrahman Wahid ställs inför riksrätt. Det rapporterar dom ledande tidningarna i Jakarta.
En av tidningrna - ''Kompas'' - skriver att bland andra de tre största parlamentsgrupperna under tisdagskvällen fattade beslutet att rösta för en riksrättsprocess mot president Wahid. I Jakarta befaras våldsamheter i samband med parlamentets avgörande. Tusentals anhängare till Wahid har - utrustade med knivar och stavar - de senaste dygnen kommit från andra delar av Indonesien till huvudstaden Jakarta.