Finland tvekar att lämna vargvalpar till Sverige

2:27 min

Regeringens planer på att plantera ut vargvalpar i de svenska skogarna kantas av problem. Svenska Djurparksföreningen är inte beredd att sätta ut några vargvalpar i år, och Finland säger nu att man är ytterst tveksam till att lämna ifrån sig vargvalpar till Sverige över huvud taget, vilket regeringen hade hoppats på.

Pentti Lähteenoja, är avdelningschef och överdirektör på Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

– Från Finlands synvinkel tänker vi att man inte borde flytta vargvalpar alls, något år, säger Pentti Lähteenoja.

Det var bara för några veckor sedan som miljöminister Andreas Carlgren höll pressträff om den svenska vargpolitiken, och sa att redan i vår ska vargvalpar som föds i svenska djurparker kunna flyttas ut i svenska vargrevir.

Det här skulle vara en åtgärd för att förstärka den svenska vargstammen. Flera myndigheter, bland andra Naturvårdsverket, fick i uppdrag att förbereda en flyttning av vargvalpar från djurparker.

Djurparksföreningen, som redan i höstas var skeptisk, kom dock häromdagen med det definitiva beskedet, att det är för tidigt att plantera ut vargar.

Mats Amundin, forskningschef på Kolmården, säger att en flytt av det här slaget först måste testas noggrant mellan olika djur parker.

– Så att man vet att man har en chans att lyckas när man sedan testar i det vilda.

Vad är er farhåga?

– Att valparna inte alls blir accepterade av den vilda tiken, säger Mats Amundin.

Den svenska regeringen har också som ambition att föra in vargar från Finland, men även här stöter man nu på patrull. Naturvårdsverket, som har varit i kontakt med finska Jord- och skogsbruksministeriet, har fått beskedet att vargstammen just nu är liten.

Därför är Finland inte beredd att lämna ifrån sig vargvalpar i år. Nu säger alltså Pentti Lähteenoja, att Sverige inte kan räkna med att få valpar kommande år heller. I Finland gör man bedömningen att det är riskfyllt för vargvalparna att flyttas.

– Det är ganska svårt för dem att överleva i ett främmande område.

Sverige kan alltså inte räkna med att få vargar det här året, nästa år eller något annat år?

– Det stämmer, säger Pentti Lähteenoja.

EU-kommissionen har ju kritiserat den svenska vargjakten, och det är angeläget för regeringen att förstärka den svenska vargstammen. När det visade sig att djurparksföreningen var tveksam till att sätta ut vargvalpar redan i år blickar myndigheterna nu mot Ryssland.

Det finns förhoppningar att kunna ta vargar från ett varghägn väster om Moskva, men hur många vargar som eventuellt kan tas därifrån är oklart.

Dessutom måste det bland annat utredas hur vilda eller tama vargarna är och om det finns en risk att de skulle kunna föra med sig smittor av olika slag till Sverige.