Nytt förslag om strandskydd

Länsstyrelsen har lagt fram ett förslag om nytt utvidgat strandskydd på Storsudret.

Förslaget innebär att strandskyddet blir 300 meter i större delen av Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre.

Även en del myrar kommer att omfattas av strandskydd.

Ett informationsmöte kommer att hållas på Storsudret i början av mars, och alla berörda markägare ges också tillfälle att tycka till.