Socialdemokraterna

Kriskommissionen flaggar för höjd skatt

För att Socialdemokraterna ska vinna tillbaka förtroendet bland väljarna måste partiet återigen fokusera på full sysselsättning och välfärd. Men för att klara det kan skatterna behöva höjas.

– Antingen så höjer vi sysselsättningen, och börjar närma oss ett mål med full sysselsättning som vi är extremt långt ifrån i dag, eller så kommer vi att tvingas höja skatterna om vi ska behålla den höga kvalitén i välfärden. Men vi befarar att om man inte lyckas med detta, om vi fortsätter att ha en stor del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden så kommer vi att tvingas till skattehöjningar om vi inte vill sänka kvalitén i välfärden, säger Ardalan Shekarabi som har varit en av kriskommissionens ordförande.

Kriskommissionen vill inte säga så mycket om vilka skatter som kan behöva höjas. Men att tala om skattehöjningar är en betoningsförändring jämfört med partiets praktiska politik de senaste åren.  Men framför allt vill gruppen gärna ha en bred överenskommelse om skattepolitiken med de borgerliga.  Men hur det ska gå till är oklart.

På lång sikt behöver också Socialdemokraterna driva en förändring av pensionssystemet som har "väsentliga nackdelar", enligt gruppen och är underfinansierat. Mer pengar behöver helt enkelt tas in om pensionerna inte ska bli riktigt låga.

– Vi vill identifiera att det finns ett problem, att människor inte kommer att kunna leva på sin pension och det är väldigt problematiskt, säger Ardalan Shekarabi..

Kan det bli fråga om att höja avgifterna som betalas in? Då blir det mer pengar i pensionssystemet och kanske högre utbetalningar.

– Jo det är en lösning.

Hur välfärden ska fungera har det funnits olika syn inom socialdemokratin på. Exempelvis om privata företag som driver friskolor och vårdcentraler ska få ta ut vinst. Hittills har partiet sagt ja, men kriskommissionen vill lagstifta om en begränsning.

– Vi vill sätta medborgarnas valfrihet i fokus, inte företagens. Då krävs det att man reglerar detta. Det krävs också att vi sätter stopp för etableringsfriheten. Kommunerna måste ha större inflytande när det gäller etablering av friskolor, säger Ardalan Shekarabi.

När det gäller att öka sysselsättningen så måste små- och medelstora företag sättas i centrum och vägar, järnvägar och annan infrastruktur förbättras, menar kriskommissionen. Sedan måste utbildningen bli bättre så att Sverige kan konkurrera med kunskap och forskning om framtidens jobb.

– Om man har högre ambitioner när det gäller kvaliteten i skolan, när det gäller infrastruktur, alltså järnvägar och vägar, när det gäller kvaliteten i äldreomsorgen och i sjukvården, så kan man inte låtsas att det är gratis, säger Anna Johansson, som är ordförande i kriskommissionen.

I rapporten pekar gruppen, som efter valet fick i uppdrag att analysera partiets problem och möjliga färdriktning, på att Socialdemokraternas linje blev för oklar på grund av samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i valet, och att partiet inte har motarbetet de ökade klyftorna tillräckligt de senaste årtiondena.

Socialdemokraterna måste också bli bättre på att försöka styra samhällsutvecklingen framöver, och det kräver tydligare visioner.

– Vi har varit lite för defensiva, lite för ängsliga. Vi har inte hävdat våra grundvärderingar med tillräckligt stort självförtroende, säger Anna Johansson.

– Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda företag ska ta svenska skattepengar och skicka dem som vinst till skatteparadis, säger hon.

Kriskommissionen kommer också fram till att det socialdemokratiska partiet varit mycket slutna mot omgivningen och nu måste bli mycket öppnare.

Medlemmarna måste känna att de deltar och kan påverka politiken.

– Vi vill sända en signal utåt men också inåt att det faktiskt är dags att förändra vårt sätt att vara som parti, säger Johan Persson som arbetat med kriskommissionen.