Små skolor hotas av nedläggning

1:28 min

Nu presenteras ett förslag på förändringar av regionens skolor på ön av skoldirektören Peter Molin.  Det handlar om skolorna i Visby med omnejd som inte ingick i beslutet 2007 där en hel del förändringar genomfördes.  Men de mest drastiska förändringarna gäller skolor på landsbygden, bland annat i Hogrän och Eskelhem. 

Ett av förslagen är att skolan i Eskelhem läggs ned och att barnen där istället får gå i skola i Klinte, Sanda och Västerhejde eller att en ny skola byggs i Tofta där det finns gott om barn.

Även skolan i Hogrän kan komma att läggas ned och barnen får gå i andra skolor. Alternativt kan både Eskelhem och Hogrän få finns kvar, trots att skolorna är små. Eskelhem har 59 elever och Hogrän har 36.

- De är väldigt små och mitt huvudsakliga uppdrag är att barnen får en så bra skola som möjligt. Jag tycker att personalen gör ett väldigt bra jobb tillsammans med barnen, men det svåra är att vi inte riktigt har personal med ämneskompetens i alla ämnen, säger Andreas Larsson som är rektor för skolorna i Hogrän och Eskelhem.

Även på norr föreslås förändringar. Eftersom bara en femtedel av eleverna i Fole och Stenkyrka väljer att gå högstadiet på Solklintsskolan i Slite så föreslås att barnen där istället ska gå på Solbergaskolans högstadium i Visby.

I Visbyområdet är behovet av förändringar störst i Västerhejde och där föreslås antingen en utbyggnad av skolan på nuvarande plats eller en helt ny och större skola i Vibble.

I själva Visby ökar antalet elever mest på Tjelvarskolan, och där föreslås att skolan byggs ut och att mellanstadiet på Solberga flyttas till Tjelvar. Och enligt förslaget ska Alléskolan och Humlegårdsskolan slås ihop och bli en skola som byggs ut till en större skola med två parallelklasser.

Planen är att ha ett färdigt förslag till förändringar under mars som politikerna ska ta ställning till.

Reporter Anna.Jutehammar@sr.se