En blandning av självkritik och nya förslag

1:24 min

Kriskommissionens rapport upprepar den självkritik som många ledande socialdemokrater redan har uttalat, till exempel mot hur valrörelsen drevs i höstas och mot att partiet har tappat trovärdigheten när det gäller jobb och skola. Men rapporten innehåller också nyheter.

Ett av de nya förslagen är att vinstuttag i privata företag inom välfärden bör begränsas i lag.

Enligt en dem som har lett kommissionen, Anna Johansson, har gruppen främst tänkt på friskolorna, men samma principer gäller vården och omsorgen.

Förebilden är reglerna för de allmännyttiga bostadsföretagen. I valrörelsen var budskapet ett annat, partiet var noga med att vinsterna i friskolorna var helt okej, så länge skolorna sköttes bra.

Kriskommissionen talar också om att skatterna kan behöva höjas och att det kan behövas nya sätt att ta ut dem.

Kommissionen sneglar på Nederländerna, som har en annan modell för att beskatta kapital.

Samtidigt hoppas politikerna bakom rapporten på en uppgörelse med allianspartierna om skattesystemet.

Ett parti som kan tänka sig att höja skatten skulle alltså göra upp med regeringen, som börjat diskutera en sjätte skattesänkning för löntagarna. Hur det skulle gå till sägs inte.

Rapporten ska klubbas på partiets kongress, men det är oklart vad den kommer att betyda i praktiken. Om den inte passar nästa partiledare och teamet runt honom eller henne, kan den snart vara glömd.