Räntan höjs till 1,50 procent

1:22 min

Riksbanken höjer sin viktigaste styrränta, reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Riksbankens Stefan Inges räknar med fyra höjningar till i år, om dagens prognoser håller.

Den prognos vi gör är ganska traditionell. Vi tror att kronan gradvis blir starkare. Det har till en del att göra med starka statsfinanser och bytesbalansöverskott. Vi kommer också ha en räntemarginal mot de stora valutaområdena, men den krymper gradvis över tiden, förklarar Riksbankens chef Stefan Ingves.

– En annan faktor är råvarupriserna, prisökningar som vi får in i svensk ekonomi. Prisökningseffekterna blir något mindre än väntat i svensk ekonomi.

Inflationen är något högre än vi hade beräknat i december. Vår prognos då var lägre än den är nu i februari, säger Stefan Ingves.

– Vi tror att vi kommer höja räntan i något snabbare takt än vi trott tidigare. Det är snabbare än beräknat beroende på inflationen. Om dagens prognos håller kommer vi få ytterligare fyra höjningar det här året, säger han.

Men Ingves varnar också för att mycket kan hända i världen, som kräver omprövningar av dagens prognos. Det kan handla om högre priser beroende på högre efterfrågan på olika varor i världen. Det samma gäller om energipriserna stiger mer än väntat.

Produktiviteten är en faktor som är svår att beräkna och om den blir högre än riksbanken förväntat så kan det också påverka beslut om ytterligare räntehöjningar.

Det kan i så fall handla om höjningar i lägre takt än nu. Men helt klart är att det kommer fler höjningar under året.

Inflationsmålet ligger på två procent.

– För att vi ska bibehålla balans i den svenska ekonomin när vi blickar framåt så förutsätter det fortsatta räntehöjningar, sa riksbankschefen Stefan Ingves under presskonferensen om räntebeskedet.

Ekonomin går nu in i ett lugnare skede, men med fortsatt god tillväxt, enligt Ingves.

– I den världen, som börjar se lite mer normal ut, så behöver vi höja räntan. För annars klarar vi inte vårt inflationsmål på två procent.

– Vi har en resa framöver där investeringarna bör öka, sa riksbankens Per Jansson, som också deltog vid presskonferensen på en fråga om hänsyn tagits till att industriinvesteringarna inte är så stora.

Är du tillgänglig som en ny period som riksbankschef var  en fråga Stefan Ingves fick på presskonferensen, men det var inte något han ville gå in på.