Skåne Direkt Tisdag 15 februari

Vi måste ha beredskap för pandemier

4:35 min

Just nu utreds om det finns ett samband mellan narkolepsi och svininfluensavaccinet Pandemrix.

15-åriga Sara Dunard Reuter i Båstad är en av de ungdomar som drabbats.

Per Hagstam är biträdande smittskyddsläkare och han menar att detta nu tas på största allvar.