گزارشی از زینت هاشمی

استقبال از تظاهرات روز گذشته در ایران ، استکهلم و یوتبوری

4:55 min

در پشتیبانی از راه پیمایی مردم درایران در حمایت از قیام مردم مصر و تونس، روزگذشته ۲۵ بهمن، تظاهراتی در استکهلم، همزمان با بسیاری از شهرهای دیگراروپا برگزارشد.
راه پیمایی در ایران به فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت انجام شد و باوجود عدم صدورمجوز برای آن، ده ها هزارنفر در تهران و چندشهردیگر در آن شرکت کردند.این راه پیمایی به دلیل مقابله ی گسترده و خشن نظامی و امنیتی حکومت با آن و جلوگیری از تجمع مردم، به حرکتی اعتراضی همراه با شعارهایی علیه حکومت، به ویژه علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی تبدیل شد. 
گزارش های منتشرشده حاکی از درگیری های شدید میان نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی با راه پیمایان در نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگربود که درجریان آن ده ها نفر دستگیر و شمار زیادی از مردم نیز زخمی شدند.به گزارش رسانه های نزدیک به دولت، یک نفرنیز در این ناآرامی ها کشته شده است. 
ناآرامی های روز گذشته در ایران درحالی صورت گرفت که عبداله گل، رئیس جمهور ترکیه که به ایران سفرکرده در کنفرانسی مطبوعاتی در تهران تاکیدکرد که دولت های منطقه باید خواسته های مردم خودرا مورد توجه قراردهند. 
ناآرامی های روزگذشته درایران که تا پاسی از شب  نیز ادامه داشت، در رسانه های سوئد و ازجمله دو روزنامه ی بزرگ  صبح، داگنس نی هیتر و سونسکاداگ بلادت انعکاس گسترده ای یافت. روزنامه ی داگنس نی هیتر در مقاله ای اشاره کرده است که رهبران جمهوری اسلامی پیش ازاین حرکت های اعتراضی مردم مصر و تونس را حق مسلم آنها دانسته و از آنها پشتیبانی کرده بودند، اما راه پیمایی مردم ایران در حمایت از آنها را سرکوب کردند. هیلاری کلینتون، وزیرامورخارجه ی آمریکا نیز درهمین رابطه، سرکوب راه پیمایی روزگذشته درایران در پشتیبانی از مردم مصر و تونس را تناقضی آشکاردر رفتار رژیم دانست و آن را محکوم کرد.تظاهرات روز گذشته در سوئد، در پشتیبانی از راه پیمایی مردم درایران، در هوای چند درجه زیر صفر،  برگزار شد. برگزاری این تظاهرات در استکهلم  در ساعت ۱۷ در میدان مرکزی شهر،  میدان سرگل باحضور صدهانفر برگزارشد. یکی از سخنرانان این تظاهرات، مونا سالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات بود. تظاهرات یوتبوری  نیز در ساعت ٦ بعدازظهر برگزارشد که به گفته ی برکزار کنندگان آن حدود ٣٠٠ نفر در آن شرکت داشتند. 

در صفحه ی بعد می توانید بخشی از سخنرانی نمایندگان  حزب دموکرات کردستان و کومله و  گفتگو با چند تن از شرکت کنندگان در این تظاهرات و همچنین تظاهرات شورای ملی مقاومت ایران در پشتیبانی از تظاهرات روز گذشته در ایران ، در برابر سفارت جمهوری اسلامی را بشنوید.  

در گفتگوئی که با مونا سالین داشتم اوضمن پشتیبانی از معترضان در ایران، اظهار داشت که موج آزادی خاورمیانه به ایران هم رسیده است ومن با حضور خود در این تظاهرات می خواهم نشان دهم که ما ساکت نیستیم و از کسانی که برای دموکراسی مبارزه می کنند حمایت می کنیم . وی در مورد حضور خود در این هوای سرد نیز عنوان کرد که با پوشیدن لباس گرم می توان با یدگدیگر همبستگی داشت. از او در مورد دستبند سبزی که از آغاز جنبش سبز در ایران به دست داشت پرسیدم که ایا هنوز آنرا به دست دارد؟ او ضمن نشان دادن بند سبز در دستش گفت آنرا تا پایان آزادی ایران یا به دست و یا در کیف خود خواهد داشت. گفتگوئی هم داشتم با هلیا ریاضت که مجری این تظاهرات بود. مهرداد درویش از جمله سخنرانان دیگر این تظاهرات بود.
در این گزارش از جمله ، گفتگوی ما را با یکی از تظاهر کنندگان می شنوید که تازه کمرش  را جراحی کرده بود . او عنوان کرد که دلش طاقت نیاورد که در خانه بماند و حضوری از مردم معترض ایران حمایت نکند 
فراخوان تظاهرات در استکهلم از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران بود.
در این جا می توانید گفتگوهای کوتاهی را با چند تن از شرکت کنندگان در تظاهرات بشنوید.
حسن یوسفی از حزب دموکرات کردستان و سالار آشناگر از حزب کومله .نیز از سخنرانان تظاهرات در استکهلم بودند.


در پشتیبانی از حرکت اعتراضی در روز گذشته در ایران ، بعد از ظهر امروز تظاهرات دیگری از سوی شورای ملی مقاومت ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد. با نیلوفر مسعودی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفتگوئی داریم

 زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se