15 februari

Har Socialdemokratin en framtid?

0:35 min

Kommer Socialdemokraternas kriskommision kunna hjälpa partiet ur sitt dödläge? Inringaren Bernt Olofsson tycker att kommissionens rapport pekar ut alldeles rätt riktning i ett samhälle där fler och fler bli utslagna:  Det håller Lennart Stenholm absolut inte med om:

Lennart Stenholm anser att Socialdemokraterna har suttit alldeles för länge vid makten för sitt eget bästa:  Aftonbladets Lena Mellin är ytterligare en som tycker att det

Socialdemokraternas kriskommission tillsattes den 8 oktober och sammanfattar sina viktigaste förslag så här:

Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.