Kronoberg

Ljusare tider på arbetsmarknaden

Fler får jobb och efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka, särskilt inom vård och omsorg. Idag kom Arbetsförmedlingens senaste siffror om arbetsmarknaden i Kronobergs län.


Just nu går det både snabbare och lättare för arbetssökande att få jobb runt om i länet. Vissa grupper har dock fortfarande svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar främst om arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa, nyanlända invandrare och arbetssökande som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre period.

Efterfrågan inom vård och omsorg

Men trots detta fick fler personer i januari jobb, nämligen 880 av dem som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Kronoberg. Det innebär en ökning med 120 personer jämfört med samma tid förra året.

Även antalet lediga jobb ökat. 1300 lediga platser anmäldes till länets arbetsförmedlingar i januari, vilket är en ökning med 500 platser på ett år. Det är inom vård och omsorg som efterfrågan på arbetskraft har varit störst.

Sammanlagt har 8 200 personer i länet, det vill säga 7,1 procent, varit arbetslösa eller deltagit i program med aktivitetsstöd under januari månad. Det är något högre än än riksgenomsnittet, där andelen är 6,8 procent.

Lessebo högst andel arbetslösa

Lessebo är den kommun i länet som haft högst andel arbeslösa under förra månaden, med 10,2 procent och Älmhult är den kommun som har haft lägst med endast 5,0 procent.

Ines Micanovic
ines.micanovic@sr.se