Luleå

Assistent under skolskjuts prövas

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva vem som är ansvarig för att två funktionshindrade barn i Luleå kommun får en assistent med sig under skoltransporten,  om det är skolans eller socialnämndens ansvar.

Skolan har tidigare bekostat ledsagare åt eleverna under transporten, men sedan drogs de in av besparingsskäl.

Socialnämnden i Luleå menar att skolans ansvar för skolskjuts även omfattar eventuellt behov av personal under resan till och från skolan.