Nytt cancercentrum för Stockholm

Ett cancercentrum ska bildas för Stockholm och Gotland. Det är Socialstyrelsen och landstinget som delar på kostnaden, och cancercentrumet ska öppna till sommaren. Beslutet fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden om centrumet.

Syftet med det är att samordna cancervården. Det ska leda till högre överlevnad, bättre förebyggande insatser och fler framsteg inom forskningen.

Tanken med den nya nationella cancerstrategin är att varje sjukvårdsregion ska inrätta ett regionalt cancercentrum.