Användarvillkor för inbäddad spelare

När du läst detta och kopierar koden förklarar du dig införstådd med förutsättningarna gällande inbäddning av Sveriges Radios spelare inklusive logotyp. Då detta är en länk kan Sveriges Radio inte garantera att innehållet kommer att finnas tillgängligt för all framtid.

Förekomsten av Sveriges Radios inbäddningsbara spelare på en webbplats innebär inte att Sveriges Radio har godkänt övrigt innehåll på webbsidan eller samarbetar med innehavaren av densamma.

En förutsättning för inbäddningen, och därmed återgivandet Sveriges Radios varumärke, är att innehållet på webbplatsen följer svensk lagstiftning och är förenligt med Sveriges Radios ställning och uppdrag.