Östergötland

Fler jobb att söka

I januari anmäldes drygt 2 800 lediga jobb till arbetsfömedlingen i Östergötland. Det är mer än dubbelt så många som under samma månad förra året.  

Samtidigt är arbetslösheten i länet fortfarande runt 1 procentenhet högre än i landet som helhet.

I slutet av januari var 7,8 procent, eller drygt 21 000 östgötar, öppet arbetslösa eller sysselsatta i någon form av program med aktivitetsstöd. I landet som helhet ligger den siffran på 6, 8 procent.

I sin rapport om arbetsmarknadsläget konstaterar arbetsförmedlingen också att antalet personer, som har arbete med stöd, har ökat med runt 200 jämfört med januari förra året. Framförallt handlar det om personer med någonform av funktionsnedsättning.

– När arbetsmarknaden ljusnar är det också lättare för den här gruppen att få ett arbete. Vi prioriterar nu också de arbetssökande som behöver ett extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, säger Gösta Landgren, arbetsförmedlingschef i Norrköping.