Läkemedel bidrar till miljökatastrof i Indien

5:43 min

En växande del av våra mediciner tillverkas i låglöneländer. Utanför Hyderabad i Indien har  läkemedelsfabrikerna orsakat en miljökatastrof. Samtal med Joakim Larsson docent vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hör också Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket och Johan Florin, Föreningen för generiska läkemedel.