Svenska läkemedelsproducenter bidrar till miljöförstöring

2:23 min

En växande del av våra mediciner tillverkas i låglöneländer, och Indien har seglat upp som en storproducent. Men läkemedelsfabrikerna har orsakat en miljökatastrof utanför indiska Hyderabad, och Ekot kan nu avslöja att flera av de största leverantörerna till den svenska marknaden finns just där.

Anil Dayakar från den lokala miljöorganisationen Gamana säger att många företag dumpar sitt giftiga avfall direkt i sjöar och marker och att det ökar hela tiden.

För några år sedan slog forskare från Göteborg larm om enorma utsläpp av läkemedel från medicintillverkning i Hyderabad i Indien. Mängder av elva olika läkemedelssubstanser hittades i vattendrag och dricksvattenbrunnar - hjärtmediciner, blodtrycksmediciner, allergimediciner och antidepressiva läkemedel. Men värst var det med antibiotika - det fanns det mer av i vattendragen än vad vi människor har i blodet under en pågående behandling.

I fabrikerna tillverkas läkemedel som säljs över hela världen, också i Sverige.

När Ekot bad Läkemedelsverket ta fram uppgifter om ursprunget till svenska mediciner, visade det sig att fyra av de tio största tillverkarna av aktiv substans till svenska läkemedel finns just i Hyderabad i Indien. 

Men Läkemedelsverket gör inga miljökontroller av läkemedel som säljs i Sverige.  Det vore mot EU:s regler, säger miljöchefen Charlotte Unger.

--  Där har vi ju dåligt med krav just när det gäller tillverkning. Det finns inga gränser som säger att så här mycket får vi till exempel släppa ut av antibiotika och det är därför regeringen har gett oss i uppdrag att se hur man kan ändra EU-reglerna för att inkludera det här, säger Charlotte Unger.

Enligt uppgifter till Ekot är det sannolikt att de företag som levererar medicin till Sverige också bidrar till miljöförstöringen i Indien.

Den lokala miljömyndigheten i Hyderabad bekräftar att minst två av de svenska storleverantörerna skickar sitt avloppsvatten till det hårt kritiserade allmänna reningsverket i området. Varje dag släpper verket ut 44 kilo antibiotika i naturen, enligt svenska forskare som gjort mätningar på plats.

Det har inte gjorts några studier av hur läkemedelsutsläppen påverkar människors hälsa. Men en Greenpeace-rapport talar om kraftigt ökad risk för cancer och hjärtsjukdom i byarna runt medicinfabrikerna.

Anil Dayakar på miljöorganisationen Gamana säger att problemen var stora redan för fem år sedan, men nu är det värre på grund av den stora efterfrågan på mediciner.