Kaliningrad

Företagare intresserade av Ryssland

Det finns flera företag i Blekinge som är intresserade av att göra affärer med Kaliningrad.

I veckan har sex företag som sysslar med miljöteknik varit där för att knyta kontakter.

I Ryssland efterfrågas företagens kunskap om hur man jobbar med bland annat energibesparing.