Ökning för MIUN

För andra året i rad ökar antalet nya studenter markant vid Mittuniversitetet. Antalet helårsstudenter har ökat med 40 procent under 2009 och 2010. Antalet nybörjare från regionen har fördubblats och antalet internationella nybörjare tredubblats.

Den externa forskningsfinansieringen har också ökat och det ekonomiska resultatet är positivt, hela 80 miljoner kronor

Det visar årsredovisningen för 2010.