Bondeslakterier tappar marknad

De privata slakterierna tar allt större marknadsandelar från det bondekooperativa Swedish Meats.
På ett par år har privatslakteriernas andel av slakten ökat från 20 till nära 30 procent. Enligt branschorganisationen Köttbranschens Riksförbund är orsaken att många bönder har tröttnat på Swedish Meats stordrift, och gärna vill ha kortare avstånd till slakten.