VÄSTRA SKARABORG

Fåglar förstörde deras mark

Tre lantbrukare i västra Skaraborg får sammanlagt ungefär 100 000 kronor av länsstyrelsen i ersättning för skador som djur orsakat på deras grödor. I två av fallen är det tranor som orsakat skadorna medan det i det tredje fallet handlar om gås.