Staten sparar miljarder på miljöskandal i Indien

2:00 min

Det svenska utbytessystemet för läkemedel där apoteken tvingas lämna ut den billigaste medicinen kan bidra till att tillverkningen ibland annat Indien orsakar allvarliga miljöskador. Den extremt billiga tillverkningen och dålig rening av avloppsvattnet från fabrikerna gör att dricksvattnet är förorenat och människor är sjuka. Men på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket säger Magnus Thyberg att man inte hittills tillåtits ta miljöhänsyn.

– Det statliga subventionssystemet tar inte hänsyn till miljöaspekter på generika, men i huvudsak finns ingen kunskap om och ingen klassificering av vilka läkemedel som är miljövänliga, säger Magnus Thyberg, avdelningschef vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Det svenska systemet med generikautbyte, vilket innebär att dyra originalpreparat ersätts av billiga kopior på apoteket, medför stora tillskott till statskassan. Drygt sju miljarder per år blir det enligt beräkningarna, och enligt nya studier har Sverige de lägsta priserna på läkemedelskopior när man jämför 18 europeiska länder.

Men tillverkningen av de billiga läkemedlen orsakar svåra skador på miljön runt fabrikerna utanför den indiska staden Hyderabad, och människor i området är sjuka.

Flera av fabrikerna där tillverkar ämnen till läkemedel som säljs i Sverige.

Och det är det låga priset som väger tyngst när myndigheten TLV väljer mellan olika mediciner. När det gäller nya läkemedel kan TLV ta miljöhänsyn, men det har man inte gjort, säger Magnus Thyberg.

– Om ett företag skulle argumentera för att man fick en högre nytta eller en lägre kostnad om man hade en mindre miljöpåverkan, så kan vi ta hänsyn till det enligt den lagstiftning som vi har. Men det kräver att företagen kan visa den här kopplingen för oss och argumentera för det, och det har ännu inte varit något företag som har försökt argumentera för det.

När man skapade systemet med generika utan att ta hänsyn till miljön, var det så väldigt lyckat?

– Alla länder i världen egentligen har ju sökt system där man, när ett patent har gått ut, försöker man fånga och använda sig av konkurrensen på marknaden, och då var det så att miljöaspekter inte var någonting som diskuterades och inte någonting som har diskuterats i något land vad jag vet, säger Magnus Thyberg, avdelningschef vid Tandvårds och läkemedelsförmånsverket.