Örebro län

Stor stress på vårdcentraler

Personalen på vårdcentralerna i Karlskoga och Lindesberg är hårt drabbade av hög arbetsbelastning och stress. Det visar inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort.

De anställda beskriver en allt högre arbetsbelastning med ökat patienttryck utan att resurser tillförs. I Lindesberg saknas dessutom läkare. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för att arbetssituationen ska bli hanterbar.