Uppåt för gotländska ägg

Äggproduktionen på Gotland går bra just nu. Tack vare 170 000 värphöns ! Aldrig tidigare har det producerats och packeterats så många ägg.
En mycket stor del i framgångarna har företaget Gotlandsägg i Stenkyrka som blivit ett stort företag också riksmässigt med leveranser till bland annat Stockholm, Uppland, Västmanland, Närke och Sörmland. Här på Gotland går allt genom Gotlandsägg, som även packar ägg åt konkurrenten Kronägg. Målsättningen är att i Stenkyrka packa omkring 200 000 ägg per dag och årligen 50 miljoner ägg.