Nyhet | Politik

Ungern ändrar medielag efter tryck

Den ungerska regeringen backar och ändrar nu sin hårt kritiserade nya medielag. Den nya lagen infördes i samband med att Ungern tog över ordförandeklubban i EU vid årsskiftet. Det utlöste en häftig kritikstorm både i och utanför landet, eftersom många ansåg att lagen var ett slag mot pressfriheten.

EU-kommissionen inledde en granskning och kritiserade främst kraven på att alla medier - också bloggare - måste rapportera balanserat, att utländska medier kan tvingas att betala böter, regler för registrering och det svepande kravet att innehållet i medier inte får väcka anstöt.

På alla dessa punkter kommer nu lagen att ändras.

– Vi kommer att fortsätta att följa situationen och arbeta nära tillsammans med de ungerska myndigheterna för att säkerställa att de överenskomna ändringarna nu införs i ungersk lag och används i praktiken, säger EU-kommissionär Neelie Kroes.

Ungern har också kritiserats för att den inrättar ett mäktigt medieråd med ledamöter som står regeringspartiet Fidesz nära. På den punkten kan EU-kommissionen inte göra något, eftersom den inte har någon laglig makt att påverka hur rådets sammansättning ser ut.

EU-kommissionen anser ändå att rådets möjligheter att ingripa har minskat genom de förändringar som nu görs. Till exempel gäller kravet på balanserad rapportering nu enbart radio och tv, så som det gör i flera andra länder, och reglerna om att innehållet inte får förolämpa någon snävas in till att enbart gälla sådant som kan piska upp hat eller vara diskriminerande.

Den ungerska regeringen har motiverat lagen med att den vill ta itu med oroande tendenser i medierna, till exempel snaskiga inslag och främlingsfientlighet.

Enligt EU-kommissionen kommer ändringarna att göras inom de närmaste veckorna.

Maria Davidsson/TT