INDIEN/SVERIGE

Billiga läkemedel orsakar resistenta bakterier

I Indien har skyhöga halter av resistenta bakterier hittats i miljön runt de läkemedelsfabriker som levererar billig medicin till bland annat Sverige.

En ny svensk studie visar nu att bakterierna i mark och vatten blivit mer resistenta mot antibiotika.

– Vi har visat att de stora utsläpp av antibiotika som vi tidigare visat sker vid produktionsanläggningar i Indien, också leder till kraftigt ökad resistens, säger docent Joakim Larsson på Göteborgs Universitet.

Joakim Larsson och hans medarbetare har tagit prover i miljön runt de indiska läkemedelfabrikerna utanför Hyderabad. Här tillverkas aktiva ämnen till mediciner som säljs i hela världen, också i Sverige.

Fyra av de tio största leverantörerna till den svenska marknaden finns här, det berättade Ekot om i går. Men tillverkningen orsakar stora miljöproblem. Det reningsverk som tar emot fabrikernas avloppsvatten släpper ut 44 kilo antibiotika varje dag.

Den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS One, visar att misstankarna om en ökad antibiotikaresistens hos bakterierna i miljön har bekräftats.

Bakteriernas resistensgener är minst 100 gånger så vanliga i området runt indiska Hyderabad som i Sverige, säger Joakim Larsson på Göteborgs Universitet.

– Det betyder att det finns en risk att generna som ger resistens hos bakterierna kanske skulle kunna sprida sig vidare till bakterier som ger upphov till sjukdomar.

Det forskarna hittat kring fabrikerna är inte den typ av resistenta bakterier vi har problem med på sjukhus i dag. I stället gäller det bakterier som finns naturligt ute i miljön, som blivit kraftigt resistenta.

Ingen vet hur lätt de resistensgener som upptäckts i Indien kan sprida sig till bakterier som ger sjukdomar hos människor, men risken finns och är oroande, säger Joakim Larsson.

– Om det händer är det väldigt allvarligt. Vi har ett stort problem med antibiotikaresistens i dag och Världshälsoorganisationen klassar det som ett av de tre största hoten mot folkhälsan.