MEDICIN

Ämne som får hjärnan att självläka upptäckt

2:16 min

En svensk upptäckt kan leda till ny strokemedicin. Forskare har hittat ett ämne som visat sig hjälpa hjärnan att snabbare reparera de skador som uppstår vid en stroke. Substansen skall nu testas på patienter i Japan.

Det viktiga med våra fynd är att man kan börja behandlingen så sent som två dagar efter en stroke, säger Tadeusz Wieloch är professor i neurobiologi vid Lunds Universitet. 

Stroke är en av de stora folksjukdomarna och den främsta orsaken till livslång invaliditet.

150 000 personer lever idag med någon form av handikapp orsakad av stroke.

De medicinska behandlingsmöjligheterna är begränsade.

Kommer man in till sjukhus senare än fyra timmar efter en stroke hjälper inte propplösande medicin och de hjärnskador som då uppstått blir bestående.

Ämnet som nu visat sig förstärka och stimulerar hjärnans självläkande förmåga har hittills provats på råttor med stroke och visat mycket lovande resultat.

Det betyder att vi stimulerar funktionsåterhämtning i den överlevande hjärnan, d v s hjärnans förmåga att ommöbleras, säger Tadeusz Wieloc. 

Den svensk-amerikanska upptäckten baseras egentligen på observationer gjorda på råttor för över 70 år sedan, som visade att råttor som levde i en stimulerande miljö blev smartare än råttor i en torftig och steril miljö.

Kanske en självklarhet, men den bakomliggande, biokemiska förklaringen till denna självklarhet kan nu leda fram till en ny strokemedicin.

Det handlar om att forskarna funnit den gen som aktiveras av en stimulerande miljö och får hjärnan att självläka.

Ett japanskt läkemedelsföretag har nu inlett studier för att se om ämnet som förstärker och stimulerar hjärnans självläkande förmåga också fungerar på människor som drabbats av stroke.

Behandlingen skulle till exempel kunna leda till en ökad rörlighet.

– Man kan t ex ta en sked och föra den till munnen när man äter.

Vad är skillnaden?

– Det handlar om att äta eller inte äta, säger Tadeusz Wieloc.

Det är en ganska drastisk skillnad?

- Det är en drastisk skillnad, men den måste fortfarande bevisas. Det vill jag poängtera.

Enligt Tadeusz Wieloch är det ett problem att endast var tionde strokepatienter kommer in i tid till sjukhus för att kunna få propplösande behandling. Många drabbade kanske inte märker att de fått stroke och omgivningen känner inte till symptomen.

– Snedhängande mun, sluddrigt tal, svårigheter att röra sig, att inte kunna lyfta armarna t ex.

Då är det direkt in till sjukhus?

– Det är lika bra att åka till sjukhus, ja.