P1-Morgon torsdag 17 februari

Långsamma utredningar av barnmisshandel

10 min

Det tar för lång tid för polisen att utreda barnmisshandel. Trots att frågan uppmärksammats flera gånger tidigare och trots lagstiftning som säger att barnmisshandel ska utredas inom 90 dagar tar det på många håll i landet mycket längre tid. Längst tid tar det i Malmö, där det i snitt tar över fem månader att utreda barnmisshandel. Samtal med Börje Aronsson, chef för familjevåldsenheten på Malmö polisen och Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen.

I Helsingborg däremot är polisen snabbast i landet. Där har man fått ned handläggningen till 66 dagar i snitt. Maria Sandor, biträdande chef för familjevåldsenheten i Helsingborg.