Göteborg

Asbest på forskningsfartyget Argos

1:17 min

Det finns asbest ombord på Fiskeriverkets forskningsfartyg Argos som ligger i hamn i Göteborg. Asbesten ska ha varit känd i flera år, men den nuvarande ledningen kände inte till den.

-– Den upptäcktes i samband med att vi hade fartyget på varv, och vi gjorde inspektioner efter att personalen som arbetade på fartyget hade misstankar om asbest, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Fiskeriverket.

Argos är ett av två forskningsfartyg som Fiskeriverket har, och det har nu legat i hamn sedan slutet av januari då asbesten upptäcktes.

Sedan dess har ledningen för Fiskeriverket gått igenom gamla dokument och konstaterat att asbesten har varit känd sedan tidigare, men att de inte fått informationen om dåvarande Fiskeristyrelsen.

– Den asbestförekomsten som vi upptäckte nu har inte varit känd för den nuvarande fiskeriledningen.

Men hur har det varit möjligt att så viktig information inte förs vidare?

– Ja, det frågar vi oss också.

Enligt Fiskeriverket finns inget som tyder på att någon av de som arbetat på fartyget ska ha skadats av asbesten, men alla kommer nu att erbjudas hälsoundersökningar, och det finns en viss oro, säger Stig Thörnqvist är huvudskyddsombud på Fiskeriverket:

– Det är klart att de är oroliga, och det tar sig många uttryck, man är ju orolig för hur det ska gå med verksamheten och sedan är det klart att folk är oroliga för sin hälsa, säger han.