Många väntar på äldreboende

Kön till regionens seniorbostäder på Gotland fortsätter att öka. I slutet av 2009 stod drygt 500 personer i kön, i dag har kön vuxit till nära 700 personer.

De flesta äldre står i kö till Åkermanska (381 personer) och Gråbo (148 personer) seniorbostäder.

Under förra året blev 59 lägenheter lediga och fördelades bland de köande.