Nytt Dagis i Klintehamn

Ett kollektivt Dagis startar i Klintehamn till hösten.
Det är föräldrar till 19 barn, som står i kö till den kommunala barnomsorgen, som nu tappat tålamodet och istället startar ett eget Daghem i Missionskyrkan. Gotlands kommun har - enligt GT - ännu inte lovat något ekonomiskt bidrag till Klintedagiset, men det räknar ändå initiativtagarna att få. Tills vidare lånar man pengar för att få ordning på lokalerna till höstens start.