Arbetsförmedlingen vill slopa FAS 3-regel

0:13 min

Antalet långtidsarbetslösa sjunker visar nya siffror från SCB, men fortfarande är fler än 120 000 personer långtidsarbetslösa.

På ett seminarium i riksdagen i dag om långtidsarbetslöshet föreslog generaldirektören för arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist flera åtgärder för att fler ska få jobb.

Ett av önskemålen är att slopa regeln inom den så kallade FAS 3 att man bara får utföra arbete som annars inte skulle ha blivit gjort.

För att undvika risken att den här typen av oavlönat arbete skulle kunna tränga undan avlönat arbete, vill Angeles Bermudez-Svankvist se en utvärdering av alla de subventionerade arbeten som finns - för att arbetsgivaren lättare ska kunna välja den variant som passar bäst.

En sådan utredning är på gång, men arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är ändå skeptisk till förslaget från arbetsförmedlingen.

– Det ska inte tränga undan vanliga jobb, det är en fortsatt viktig princip. Vi behöver alla jobbchanser vi kan få på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken ska inte syfta till att undantränga de jobb som annars hade blivit av, säger Hillevi Engström.