östergötland

Värdefull åkermark rekorddyr

Priset på åkermark i Östergötland är rekordhögt. Under fjolåret steg priset med i snitt 16 procent, vilket är den näst högsta prisökningen i hela landet.

Enligt LRF Konsult, som har tagit fram siffrorna, beror ökningen på att landets mjölk- och växtodlingsföretag har börjat få en ökad lönsamhet.

I Östergötland finns den typ av mark som klassas som den allra bästa och enligt LRF så närheten till större städer och en utbyggd infrastruktur faktorer som skapar konkurrens om marken.

Det svenska lantbruket är starkt pressat av storleksrationaliseringar och effektiviseringar och tillköp av mark i attraktiva lägen spär på priserna.

– I de allra flesta fall handlar det om tillköp av mark, det är aktiva lantbrukare som utökar sin areal. Man har en den maskinpark som behövs och kan bruka den tillköpta arealen utan ytterligare nämnvärda investeringar, säger Thomas Nordén, LRF Konsult och fastighetsmäklare i Norrköping.