Hans son fick inget stöd

1:42 min

Per Nygrens son är en av de elever som drabbats av Tranängskolan oförmåga att ge rätt hjälp.
Trots att det redan på lågstadiet blev klart att han hade svårt att hänga med i undervisningen, så har åren gått utan att ordentliga stödinsatser har satts in.

Vid utvecklingssamtal efter utvecklingssamtal under mellanstadiet försökte Per Nygren och hans fru påpeka att deras son måste få hjälp.

De insatser som till slut sattes in var alldeles för små och kom alldeles för sent, berättar Per Nygren. Det har lett till att deras son har stora kunskapsbrister, bland annat när det gäller läsning. Han tycker att skolan gång på gång har svikit hans son. Ett exempel är att skolan lovat att han ska få göra muntliga prov - men trots det kom han nyligen hem med ett skriftligt prov som han skulle visa sina föräldrar.

Per Nygren och hans fru har nu anmält Tranängskolan till Skolinspektionen - de hoppas nu att deras anmälan, och skolinspektionens hårda kritik mot skolan, ska leda till att hans son faktiskt får den hjälp han behöver.