Bottniska viken

En svår isvinter för sjöfarten

1:26 min

Precis som förra vintern betecknas det här som en svår isvinter. I år ligger isen på Bottniska viken ända ner till Åland. Utanför västerbottenskusten tjänstgör just nu tre isbrytare. Anders Wikström är befälhavare på Atle.