Jakten på ny S-partiledare intensifieras

1:56 min

Vid extrakongressen om en dryg månad väljer Socialdemokraterna ny partiledare, men redan nu pågår en första avstämning med partidistrikten i jakten på rätt person.

Den här veckan, och i början av nästa lämnar de 26 socialdemokratiska distriktsordförandena in förslag till valberedningens ordförande Berit Andnor. Uppdraget är att samla in flera namn som distrikten tycker passar in på de uppställda kriterierna för den nya partiledaren.

Exempelvis ska personen kunna hålla ihop partiet, vara beslutskraftig, vinna val, vinna väljare i debatter och kunna leda partiet i flera kommande val. Kriterier som en socialdemokrat ute i landet formulerade som "om de gällt Jesus hade kristendomen aldrig uppstått.

Ekot har ringt samtliga 26 distrikt. Åtta har bestämt sig för vilka 4-5 kandidater de kan tänka sig som partiledare, resten av distrikten bestämmer sig i slutet av veckan eller i början av nästa.

Namn som återkommer nu när kretsen börjar snävas in är kända från tidigare spekulationer i media, bland andra Stockholms läns Mikael Damberg, Västmanlands Sven-Erik Österberg, Uppsalas Tomas Östros, Stockholms stads Veronika Palm och Tomas Eneroth från Kronoberg.

Men eftersom valberedningens uppmaning till distrikten i det här skedet är att förutsättningslöst lämna in namn, utan inbördes rangordning, är det få som i dag öppet vill driva sin favorit.

Många Ekot talat med säger också att det inte bara handlar om att hitta en ny ordförande utan om att bygga ett starkt lag, och vill diskutera poster som partisekreterare och ekonomisk talesperson.

Norrlandslänen vill gärna se att nuvarande partisekreteraren Ibrahim Baylan blir kvar, medan andra är mer ljumma.

Senare kommer Berit Andnor och valberedningen att vaska fram några partiledarkandidater, och först då börjar distriktens nomineringsarbete på allvar.

Det finns ingen officiell tidsplan, men ett är säkert, att till extrakongressen den 25 mars, då kongressen inleds, måste arbetet vara klart.