Länet

"Politikernas sak lösa bristen på vårdplatser"

1:44 min

De enskilda sjukhusen klarar inte att lösa bristen på vårdplatser i Stockholm, anser Miljöpartiet. Den borgerliga alliansens linje räcker inte på långa vägar, säger talespersonen Helen Öberg (MP).

– Problemet är så pass stort, att vi politiker måste ha en plan. Vi måste tänka strategiskt på hur de här nya vårdplatserna ska finansieras.

– Det är inte de enskilda sjukhusens ansvar, säger Helen Öberg.

Det är enligt miljöpartiet helt klart att sjukhusen själva saknar pengar att bygga så många vårdplatser som skulle behövas. Varje vårdplats kostar i runda tal en miljon kronor förutom själva driftskostnaden. Mellan 600 och 800 vårdplatser kommer behövas de närmaste tio åren.

Idag har landstinget ungefär 4 900 vårdplatser. Ett mindre antal, färre än hundra platser, skulle kunna öppnas om det bara fanns personal som kan bemanna dem, säger landstingets chefläkare Peter Rönnerfalk till Radio Stockholm.

Något fler vårdplatser skulle isåfall kunna skapas inom geriatriken, alltså äldrevården.

– Men det räcker inte långt alls, säger Miljöpartiets Helene Öberg, som anser att den borgerliga alliansen inte har velat eller vågat ta i frågan ordentligt ännu.

– Vi måste ha kapacitet att ta emot alla patienter när det är toppar. Redan idag tar vi emot långt fler patienter än vården mäktar med, i takt med att Stockholm får allt fler innevånare. Att bygga ut geriatriken avlastar ju vården lite grann men det räcker inte för att lösa hela det här pusslet, säger Helen Öberg.

Men folkpatiets landstingsråd Anna Starbrink som har ansvar för sjukhusens verksamhet hävdar att det finns en strategisk plan för sjukhusens investeringar, och hon håller inte alls med om miljöpartiets kritik.

– Nej, det gör jag absolut inte. Sjukhusen klarar inte att bygga allt det här på egen hand. Det är därför vi ska titta på det här med investeringarna och fatta ett strategiskt beslut här under våren kring. Det kommer i sin tur att skapa nya vårdplatser, säger Anna Starbrink till Radio Stockholm.