Väljer billig tillverkning trots miljöproblem

2:23 min

Fler och fler läkemedelsbolag lägger ut sin tillverkning på kontrakt till låglöneländer. Astrazeneca och Pfizer hör till dem som har tecknat avtal i indiska Hyderabad trots att läkemedelsfabriker släpper ut mycket stora mängder läkemedel i naturen.

För Pfizers del var ett lågt pris en viktig faktor, och man var väl medvetna om miljöproblemen i området när man tecknade avtalet för något år sedan, säger Johan Walde, affärsområdesdirektör på Pfizer i Sverige.

– Ja, det gjorde vi. Vi kände till dem och hade ögonen helt öppna för det. Vi resonerade att det är bättre att vara på plats och försöka påverka inifrån i samarbete med våra underleverantörer än att välja bort det.

Ekot har i dagarna berättat om hur läkemedelsfabriker i indiska Hyderabad släpper ut mycket stora mängder läkemedel i naturen i samband med tillverkningen. Svenska forskare har uppmätt skyhöga nivåer av bland annat antidepressiva, allergimediciner och antibiotika i sjöar och dricksvattenbrunnar.

I mark och vatten finns också en kraftig ökning av antibiotikaresistenta bakterier, och människor i området har problem med hälsan, berättar Joakim Larsson från Göteborgs Universitet, som var den som först avslöjade utsläppen.

– Jag fick ont i bröstet av att gå vid en sådan sjö efter bara några minuter, och det satt i hela dagen på grund av de kemikalieångor som kom upp från ytan. Det är en extremt förorenad miljö, säger han.

Från företaget Aurobindo Pharma i det här området köper Pfizer antidepressiva mediciner och diabetesläkemedel. Även Astrazeneca har avtal för ett 20-tal mediciner med samma företag, och med Divis Laboratories för tillverkning av aktiv substans. Både Aurobindo och Divis är anslutna till det kritiserade reningsverk i Hyderabad som släpper ut läkemedel i naturen.

På Astrazeneca säger man att en noggrann miljömässig genomgång gjordes innan de indiska kontrakten skrevs. Samtidigt går det inte att lova att miljön inte påverkas, säger företagets ansvarige för utkontraktering av aktiv substans, Nicklas Westerholm.

– Vi kan inte garantera det till 100 procent eftersom ett 90-tal fabriker renas i samma reningsverk. Däremot jobbar vi väldigt nära de leverantörer vi har valt och ser till att de kontinuerligt förbättrar sina processer och har koll på sina utsläpp.

Om ni inte kan garantera det till 100 procent, varför har ni då valt den här leverantören?

– Vi har gjort samma kontroll av den här leverantören som av alla andra, och de uppfyller våra interna krav, säger Nicklas Westerholm.