Allt färre vårdplatser för unga med depression

2:31 min

Antalet unga som behövde sjukhusvård på grund av depression tredubblades mellan åren 1995 och 2007. Samtidigt har antalet slutenvårdsplatser för barn och unga minskat med en tredjedel under det senaste decenniet.

I fem av landets landsting och regioner finns i dag inga slutenvårdsplatser alls för barn, rapporterar P1 -programmet Det svenska psyket.

När sjuttonåriga Gabriella mådde så dåligt att hon inte ville leva längre fick hon ingen plats på sjukhuset, eftersom det var fullt.

– Det kändes som att det inte fanns någon hjälp att få, så varför skulle jag då leva? Då sprang jag till bron, och där hittade polisen mig, säger Gabriella.

Flera gånger när Gabriella sökt akut hjälp inom den barnpsykiatriska slutenvården så har hon fått beskedet att det är fullt och att hon kan åka till Vänersborg, nästan 11 mil bort, eller vänta ett par dagar på att få en plats i hemstaden Göteborg.

2001 fanns det 254 slutenvårdsplatser för barn och unga upp till 18 år i Sverige, och 2009 fanns det 171 stycken. Drygt 30 procent av platserna har alltså försvunnit enligt Sveriges kommuner och landsting.

Och Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 visar att antalet unga som behövt sjukhusvård på grund av depression tredubblades mellan åren 1995 och 2007. Trots det har den regeringssatsning på barn och ungdomspsykiatrin som startade 2007 främst gått till insatser för barn med lättare psykisk ohälsa som inte är i behov av slutenvård. Hittills har man satsat nästan en miljard enligt regeringskansliet.

En konsekvens av att slutenvårdsplatserna minskat är att barn och unga i stället hänvisas till olika typer av boenden, det visar en rapport från Socialstyrelsen som kom vid årsskiftet.

– I vår granskning har vi kunnat hitta barn på HVB-hem och SIS-institutioner som egentligen är i behov av psykiatrisk slutenvård. Problemet med det är att personalen inte har den kompetensen där, de får inte den medicinska behandling som de behöver, säger Birgitta Hagström som är enhetschef på Socialstyrelsen.