Flytt av SOS Alarm skapar oro

2:04 min

Utryckningstiderna kan bli längre och fel fordon kan komma att larmas ut. Det befarar ansvariga på räddningstjänsterna runt om i länet när SOS Alarm omorganiseras och operatörerna flyttas bort från länet.

– Vi är väldigt nöjda som det är nu eftersom vi jobbar väldigt nära de lokala operatörerna, säger Göran Melin, som är ställföreträdande räddningschef i Jönköping.

Istället för att komma till en operatör i länet så kommer SOS Alarm-operatörerna i framtiden finnas i tre regioner i Sverige. Det innebär att när man ringer till SOS Alarm från Jönköping kan man bli kopplad till en person i till Göteborg eller Malmö.

Det finns en oro att en larmoperatör som inte känner till den lokala geografin får svårt att positionera den nödställde. Ronald Krantz som är produktionsområdeschef på SOS Alarm håller inte med de kritiska rösterna.

– En lokal operatör kommer att ha medlyssning hela tiden. Medlyssnaren kommer att ha den lokalkännedom som behövs.

Göran Melin anser att trots att man kommer att ha med en lokal medlyssnare finns det ändå risk att telefonoperatören får svårt att ha koll på de lokala förutsättningarna.

– Det är just avvikelserna från det som är miniminivå som blir svåra att lösa, alltså där vi har ett gott samarbete idag, säger Göran Melin.