Riksutställningar ändrar inriktning

Regeringen har fattat beslut om att genomföra de planerade förändringarna av Riksutställningar i Visby. Det innebär att Riksutställningar går från att vara kulturproducent, till att istället hjälpa andra som gör utställningar.

- Vi blir en annan typ av myndighet och det är otroligt positivt för kulturen i Sverige, säger generaldirektören Staffan Forssell, som tycker att det är ett mycket intelligentare uppdrag som ledningen är positiv till.

Riksutställningar ska också spara 5 miljoner kronor och har varslat om att 8 av totalt 40 anställda kan behöva sägas upp.