Förslag på kraftigt höjda p-avgifter

Det kan bli betydligt dyrare att parkera i centrala lägen i Göteborg. Göteborgs-Posten skriver idag om trafikkontorets förslag att höja parkeringsavgiften till 40 kronor i timmen på de mest attraktiva platserna mot dagens 25 kronor.

Man ska kunna parkera kortare tid men alltså betala högre timpris.

Parkeringsavgiften bör kunna tas ut senare på kvällen på flera håll i staden och i centrum kan det bli full avgift även på söndagar, enligt trafikkontrets förslag.

Terfiknämnden ska ta ställning till de nya taxorna den 29 mars.