Och vad händer i övrigt, på P3?

Kasper kan med stolthet konstatera att Polen just nu leder det första gruppspel i tävling "Europas sämsta land". Med kulturskatter som denna är det helt befogat:

Rösta du också!