Felix - programledartalang

2:33 min

Fredag morron kamperade vår ordinarie programledare ihop med Felix 13 år från Uddevalla. Felix hade en prao-dag och visade prov på sina talanger.