Överkalix

Personal misshandlade vårdtagare

En patient på ett äldreboende i Överkalix skadades av en personal på boendet så att han fick blåmärken. Patienten tvingades också ligga i sitt kiss efter att ha nekats gå på toaletten.

- Det är naturligtvis allvarligt och olyckligt. Vårdtagarna ska ha tillit till oss, de är i underläge och vår personal ska uppträda korrekt. Vi måste stå på den svages sida, säger socialchefen Jan-Erik Nilsson.

Det hela inträffade i månadsskiftet november/december förra året. En personal såg att en vårdtagare hade blåmärken. Några dagar senare hittade en annan ur personalen samme vårdtagare upprörd och blöt i kiss. Vårdtagaren berättade då att den som jobbat natt varit brysk mot honom och nekat honom att gå på toaletten.

Händelsen informerades till socialchefen och socialnämnden och en lex Sara-anmälan gjordes. Det vill säga att de som jobbar inom vården och upptäckte det inträffade är skyldiga till att anmäla missförhållanden.

En lex Sarah anmälan gjordes och skadorna dokumenterades via fotografering. Även en anhörig till vårdtagaren fick information och det inträffade. Dessutom gjordes en polisanmälan mot den anställde. Socialchefen Jan-Erik Nilsson förklarar varför:

- Vi tycker att vi har uppenbara tecken på att man har burit hand på en vårdtagare.

Men du är på det klara med att det har varit missförhållanden?

- Så vitt vi kan se. Jag har funderat på det och det kan inte finnas någon annan förklaring. Dessutom har vårdtagaren tydligt pekat ut vem som har gjort det.

Den anställde har accepterat uppsägning.