Värnamo

Anställda flyr kommunen

Det fortsätter att storma kring tekniska kontoret i Värnamo. Efter att förre tekniska chefen Eskil Svensson fick sparken i slutet av förra året har ytterligare två höga chefer sagt upp sig. Sammanlagt är det nu sex personer med stor erfarenhet och kompetens som valt att sluta.

Det här är inte första gången som tekniska kontoret i Värnamo hamnar i fokus. Under 2010 dök ett rykte upp om att den politiska ledningen planerade en bolagisering av tekniska kontoret, något som fick flera chefer på tekniska att öppet gå ut och kritisera de styrande för att mörka planerna.

Nyligen kom även den kritiska rapporten om hur en studentlägenhetsaffär gått till. Där gjordes ingen regelrätt upphandling och kostnaderna skenade iväg till det dubbla mot planerat och en faktura på nästan tre miljoner kronor betalades dubbelt . Den förre tekniske chefen Eskil Svensson var högst ansvarig och fick lämna sin chefsposition med kort varsel .

Efter att Stefan Lund tillträtt som ny chef har ytterligare två chefer sagt upp sig och dessutom tre tjänstemän med stor erfarenhet och kompetens. Enligt Nyheternas källor finns det spänningar mellan den politiska ledningen och förvaltningen.

Med allt som hände i fjol, samt tidigare händelser - som att hela tekniska förvaltningen för några år sedan blev polisanmäld av den politiska ledningen till ekobrottsmyndigheten för ett misstänkt bedrägeri utan att några chefer informerades, en utredning som sedan lades ner - så har nu många tröttnat.

Och för Värnamo kommun innebär det nu att man går miste om mycket kompetent personal och kunnande och att man har en svår uppgift framför sig eftersom det råder stor brist på tekniska ingenjörer.