Vaga besked om Brudarebacken

0:41 min

De ideella krafterna bakom Göteborgs enda skidbacke, Brudarebacken, saknar stöttning från politikerna. De vill bland annat att man satsar pengar på ny utrustning. Idag uppmanas de att söka bidrag igen.

Som vi berättade i västekot igår hotas Göteborgs enda skidbacke av nedläggning. Slitage och vandalisering gör den svår att driva för den ideella föreningen. Nu svarar socialdemokraten Anna Johansson som är ordförande i idrotts- och föreningsnämnden på kritiken.

– Det är långt ifrån en politisk fråga om den utrustning som finns behöver bytas. Däremot har ju föreningen möjlighet att söka stöd, säger Anna Johansson.

Brudarebacken i Delsjön sköts av Göteborgs skidklubb. Men vandaliseringen och åldrande utrustning sliter på dom ideella krafterna. När föreningen tidigare vänt sig till kommunen har man fått svaret att investeringbidrag inte går att söka.

Det beskedet var dock felaktigt berättar Anna Johansson idag, och hon välkommnar föreningen att söka. Om de sen får något bidrag är en helt annan sak.

– Det kan ju finnas många andra viktiga anläggningar runt om i göteborg som också behöver insatser, säger Anna Johansson.

– Jag kan inte sitta på telefon och göra en bedömning om just den här föreningen ska få investeringsbidrag. Jag har ingen aning om vad det är för summor, jag vet inte hur mycket pengar förvaltningen har kvar på det här kontot, jag vet inte på hur många år den här investeringen skulle vara. Så det blir ju väldigt konstigt att jag som politiker ska sitta och svara på det utan dom får gå in med en ansökan till förvaltningen om investeringsstöd och så kommer dom hanteras på samma sätt som alla andra föreningar.

Så din uppmaning till föreningen idag är att komma in med en ansökan?

– Ja