Västernorrland

Hårda tag mot borrar

Det samlade skogsbruket i mellersta Norrland gör nu gemensam sak för att stoppa angreppen av granbarkborre. Under ledning av Skogsstyrelsen kommer olika aktörer som sågverk, skogsägareföreningen Norrskog och skogsbolaget SCA att samverka

Under februari och mars ska skogskvällar arrangeras på ett stort antal platser i de kommuner som är klassade som bekämpningsområde

Det gäller att aktivera de privata skogsägarna för att de, själva eller med hjälp av andra, ska leta barkborreangripna områden.